Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường:

– Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình:

          * Diện tích đất sử dụng:                                                  39.494,40 m2.

          * Đất xây dựng:                                                              4.574,55 m2.

          * Đất lưu không:                                                            34.919,85 m2.

          * Diện tích xây dựng:                                                      4.574,55 m2.

          * Khu hiệu bộ:     

                   – Khối hành chánh quản trị và phụ trợ:                            380,70 m2.

                   – Khối học lý thuyết: (05 phòng)                           391,20 m2.

                   – Khối học thực hành:                                           1.416,20 m2.

                   – Khối HT trung tâm và giảng đường:                              397,90 m2.

          * Khu phục vụ:             

                   – Khối thư viện:                                                     125,00 m2.

                   – Khối TD thể thao + nhà đa năng:                        374,40 m2.

                   – Khu ký túc xá:                                                    947,70 m2.

                   – Khu ở cán bộ – CNV:                                         340,20 m2.

                   – Trạm y tế:                                                           125,60 m2.

– Khối phục vụ:                                                     108,00 m2.

– Nhà ăn + căn tin:                                                          263,50 m2.

                   – Nhà xe:                                                               537,10 m2.

                   – Nhà Bảo vệ:                                                        16,00 m2.

          * Các hạng mục khác:

                   – Bãi đậu xe:                                                                   1.735,60 m2.

                   – Hàng rào:                                                            861,56 m.

                   – Diện tích sân vườn cây xanh                              15.797,76 m2.

                   – Sân TDTT, Chào cờ:                                          7.273,77 m2.

                   – Giao thông nội bộ:                                              3.949,44 m2.

                    – Sân dự trữ:                                                          7.898,88 m2.

– Hệ thống phòng học xưởng thực hành được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn  xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003, đảm bảo diện tích phòng lý thuyết tối thiểu 1,5m2/01 học viên quy đổi và phòng học thực hành tối thiểu 4m2/01 học viên quy đổi.

          – Phòng học chuyên môn được trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình dạy nghề trình độ Trung cấp.

                – Thư viện có diện tích 125 m2 đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu của cán bộ giáo viên và học tập của học sinh.

          – Khối Thể dục thể thao, nhà đa năng có diện tích 374,40 m2 đáp ứng được nhu cầu rèn luyện thể chất của giáo viên và học sinh.

          – Trường Trung cấp nghề Tân Hiệp đã tiếp nhận bàn giao trạm y tế và khối phục vụ nhưng chưa được đầu tư mua sắm trang thiết bị và cán bộ có chuyên môn để đáp ứng điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường.

2. Các công trình, phòng học sử dụng chung:

– Các phòng học được sử dụng chung:

          + Phòng lý thuyết: 05 phòng (40 ghế/phòng)

+ Hội trường lớn: 160 ghế.

          + Hội trường nhỏ: 60 ghế.

– Xưởng thực hành: 04 khu xưởng

+ Khu xưởng cơ khí;

+ Khu xưởng Điện –  Điện tử;

+ Khu xưởng Nông nghiệp – thủy sản;

+ Khu xưởng May công nghiệp – dịch vụ).

– Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá…):

                    + Khu hành chính: (08 Phòng và 01 Hội trường nhỏ);

+ Hội trường lớn: 160 ghế.

          + Hội trường nhỏ: 60 ghế.

          + Thư viện: 125 m2

          + Khu thể thao: Nhà thi đấu đa năng (374,40 m2)

          + Ký túc xá: 18 phòng.

                   + Nhà ở tập thể giáo viên: 06 phòng;                    + Khối phục vụ: 05 phòng.