Category Archives: Thông tin

Đa dạng ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

Nhiều năm qua, công tác đào tạo ngành nghề của Trường Trung cấp nghề Tân Hiệp – KG luôn có sự thay đổi tích cực đa dạng ngành nghề và hình thức đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và thị trường lao động. Từ đó góp phần tạo cơ hội cho các học viên học tập và có việc làm sau khi tốt nghiệp.