TIN TỨC – SỰ KIỆN

 VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Thú Y

Làm việc tại các cơ quan chuyên ngành hoặc tại các hợp tác xã . trang trại, hộ gia đình trực tiếp kinh doanh mặt hàng thức ăn gia súc, gia cầm hoặc có thể đứng bán hàng tại cửa hàng thuộc thú y, có thể mớ trang trại chăn nuôi và có thể học tiếp ở bật cao dẳng đại học

Mạng máy tính

Làm việc tại các cơ quan chuyên ngành hoặc tại các hợp tác xã . trang trại, hộ gia đình trực tiếp kinh doanh mặt hàng thức ăn gia súc, gia cầm hoặc có thể đứng bán hàng tại cửa hàng thuộc thú y, có thể mớ trang trại chăn nuôi và có thể học tiếp ở bật cao dẳng đại học

Nghiệp vụ nhà hàng

Làm việc tại các cơ quan chuyên ngành hoặc tại các hợp tác xã . trang trại, hộ gia đình trực tiếp kinh doanh mặt hàng thức ăn gia súc, gia cầm hoặc có thể đứng bán hàng tại cửa hàng thuộc thú y, có thể mớ trang trại chăn nuôi và có thể học tiếp ở bật cao dẳng đại học

Cắt gọt kim loại

Làm việc tại các cơ quan chuyên ngành hoặc tại các hợp tác xã . trang trại, hộ gia đình trực tiếp kinh doanh mặt hàng thức ăn gia súc, gia cầm hoặc có thể đứng bán hàng tại cửa hàng thuộc thú y, có thể mớ trang trại chăn nuôi và có thể học tiếp ở bật cao dẳng đại học

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Làm việc tại các cơ quan chuyên ngành hoặc tại các hợp tác xã . trang trại, hộ gia đình trực tiếp kinh doanh mặt hàng thức ăn gia súc, gia cầm hoặc có thể đứng bán hàng tại cửa hàng thuộc thú y, có thể mớ trang trại chăn nuôi và có thể học tiếp ở bật cao dẳng đại học

Bảo vệ thực vật

Làm việc tại các cơ quan chuyên ngành hoặc tại các hợp tác xã . trang trại, hộ gia đình trực tiếp kinh doanh mặt hàng thức ăn gia súc, gia cầm hoặc có thể đứng bán hàng tại cửa hàng thuộc thú y, có thể mớ trang trại chăn nuôi và có thể học tiếp ở bật cao dẳng đại học

Quản trị khách sạn

Làm việc tại các cơ quan chuyên ngành hoặc tại các hợp tác xã . trang trại, hộ gia đình trực tiếp kinh doanh mặt hàng thức ăn gia súc, gia cầm hoặc có thể đứng bán hàng tại cửa hàng thuộc thú y, có thể mớ trang trại chăn nuôi và có thể học tiếp ở bật cao dẳng đại học

Kế toán doanh nghiệp

Làm việc tại các cơ quan chuyên ngành hoặc tại các hợp tác xã . trang trại, hộ gia đình trực tiếp kinh doanh mặt hàng thức ăn gia súc, gia cầm hoặc có thể đứng bán hàng tại cửa hàng thuộc thú y, có thể mớ trang trại chăn nuôi và có thể học tiếp ở bật cao dẳng đại học

Pháp luật

Làm việc tại các cơ quan chuyên ngành hoặc tại các hợp tác xã . trang trại, hộ gia đình trực tiếp kinh doanh mặt hàng thức ăn gia súc, gia cầm hoặc có thể đứng bán hàng tại cửa hàng thuộc thú y, có thể mớ trang trại chăn nuôi và có thể học tiếp ở bật cao dẳng đại học

Dược sĩ

Làm việc tại các cơ quan chuyên ngành hoặc tại các hợp tác xã . trang trại, hộ gia đình trực tiếp kinh doanh mặt hàng thức ăn gia súc, gia cầm hoặc có thể đứng bán hàng tại cửa hàng thuộc thú y, có thể mớ trang trại chăn nuôi và có thể học tiếp ở bật cao dẳng đại học

   LIÊN KẾT WEBSITE