Author Archives: tcntanhiep

Trường TCN Tân Hiệp tổ chức lớp Đào tạo nghề May Công nghiệp cung ứng lao động cho Doanh nghiệp

Trường TCN Tân Hiệp tổ chức lớp Đào tạo nghề May Công nghiệp cung ứng lao động cho Doanh nghiệp (Cty Hwaseung Rạch Giá, Kiên Giang). Lao động có nhu cầu làm việc nghề May liên hệ Cty Hwaseung Rạch Giá hoặc Trường Trung cấp nghề Tân Hiệp để được hướng dẫn.